Kategorie

SMART WIRES

Nitinol, Flexinol®, tepelný motor, konstrukční kity a literatura

...vše co potřebujete pro Vaše experimenty!

Slitiny s tvarovou pamětí (SMA - Shape Memory Alloys) jako jsou Nitinol a Flexinol® představují dokonalou ukázku hi-tech materiálového inženýrství a jsou jedinečné svou nízkou vahou a velkou silou. Tyto materiály jsou známy také pod pojmem svalový drát (muscle wire), protože mechanismus jejich působení je podobný jako u biologických svalů.

Nitinol a Flexinol® se nyní používají hlavně v medicíně, robotice a leteckém průmyslu a díky zvýšení jejich dostupnosti se nyní začínají uplatňovat také v modelářství a hobby.

Naše společnost dodává na Český a Evropský trh produkty Nitinol, Flexinol®, literaturu a konstrukční kity pro demonstraci vlastností těchto slitin. K dispozici máme kity pro robotickou ruku, tepelný motor a USB motýly.