Kategorie

SMART WIRES

Nitinol, Flexinol, tepelný motor, konstrukční kity a literatura

 !!!

Tento eshop je na prodej! Kontaktujte nás na info@smartwires.eu pro více informací.

!!!

...vše co potřebujete pro Vaše experimenty!

Slitiny s tvarovou pamětí (SMA - Shape Memory Alloys) jako jsou Nitinol a Flexinol představují dokonalou ukázku hi-tech materiálového inženýrství a jsou jedinečné svou nízkou vahou a velkou silou. Tyto materiály jsou známy také pod pojmem svalový drát (muscle wire), protože mechanismus jejich působení je podobný jako u biologických svalů.

Nitinol a Flexinol se nyní používají hlavně v medicíně, robotice a leteckém průmyslu a díky zvýšení jejich dostupnosti se nyní začínají uplatňovat také v modelářství a hobby.

Naše společnost dodává na Český a Evropský trh produkty Nitinol, Flexinol, literaturu a konstrukční kity pro demonstraci vlastností těchto slitin. K dispozici máme kity pro robotickou ruku, tepelný motor a vesmírná křídla.